EU06-10 PKP Cargo

96368_35Już niedługo do sprzedaży trafi model lokomotywy EU06-10 PKP (Cargo) w oznaczeniach z epoki Vc.

  • Uniwersalna lokomotywa elektryczna
  • EU06-10
  • PKP
  • epoka Vc
  • producent: English Electric Co. Ltd, Vulcan Foundry
  • nr fabryczny: 3194/E288
  • rok budowy: 1962

Wszystkie 20 lokomotyw elektrycznych serii EU06 przydzielono bezpośrednio po przekazaniu do eksploatacji na PKP do Lokomotywowni Kraków Prokocim, na terenie ówczesnej DOKP Kraków (później Południowej DOKP). Lokomotywa EU06-10 rozpoczęła służbę w MD Kraków Prokocim 15 lipca 1962 roku, gdzie pełniła ją następnie przez ponad 47 lat!

W lipcu 1975 roku, a więc po trzynastu latach eksploatacji, lokomotywa EU06-10 przeszła pierwszą naprawę główną w ZNTK Gliwice, podczas której jej pierwotny wygląd zewnętrzny i wyposażenie uległy istotnym zmianom. Zmienione zostały m.in. reflektory oraz listwy aluminiowe na takie same, jakie stosowane były w lokomotywach serii EU07. Wykonano wówczas także rynienki dachowe na całej długości ścian bocznych pudła.

W ten sposób, po naprawie głównej lokomotywa ta – podobnie jak większość pozostałych lokomotyw serii EU06 – przestała różnić się zewnętrznie od lokomotyw elektrycznych serii EU07.

Warto wspomnieć, że po kolejnych 13 latach eksploatacji, w czerwcu 1988 roku, lokomotywa EU06-10 przeszła drugą naprawę główną.

Po podziale taboru trakcyjnego PKP pomiędzy spółki Grupy PKP, który dokonał się w roku 2008, lokomotywa EU06-10 stała się własnością PKP Cargo S.A., pozostając nadal na stanie Zakładu Taboru w Krakowie, przekształconego z dniem 01.01.2009 w Małopolski Zakład Spółki PKP Cargo w Krakowie.

Od dnia 06.12.2009 lokomotywa EU06-10 przekazana została do Sekcji Czechowice-Dziedzice Śląsko-Dąbrowskiego Zakładu Spółki PKP Cargo z siedzibą w Katowicach.

W drugiej połowie 2011 roku lokomotywa EU06-10 (bez zmiany malowania) oznaczona została dodatkowo numerem EVN: 91 51 5 140 088-3 (PL-PKPC).

Niejako dla porządku należy odnotować jeszcze kolejny przydział tej lokomotywy z końcowego okresu jej eksploatacji do Południowego Zakładu Spółki, Sekcja w Nowym Sączu (od dnia 19.10.2011 r.).

Po roku 2009 lokomotywa EU06-10 zatrudniona była głównie w ruchu towarowym, chociaż należy także wspomnieć jej zastosowanie do prowadzenia pociągów pasażerskich Kolei Śląskich w relacji Wadowice – Bielsko-Biała Gł. (2013), a także epizod związany z prowadzeniem pociągów Kolei Mazowieckich, w zastępstwie lokomotyw serii EU07.

Od dnia 4.11.2013 lokomotywa ta jest wyłączona z eksploatacji i oczekuje naprawy rewizyjnej, pozostając w dyspozycji Centrali PKP Cargo.

Model lokomotywy EU06-10 firmy Piko, odwzorowuje jej wygląd i oznakowanie z lat 2007-2009 (a więc z przełomu epok Vc/VIa), bezpośrednio po naprawie rewizyjnej (2R7) przeprowadzonej w macierzystym Zakładzie Taboru w Krakowie, ukończonej dnia 5.10.2007 roku.

Model PIKO-96368polecamy z dedykowanym zestawem wagonów firmy Rivarossi (HRS4228): cztero-wagonowy zespół piętrowy serii Bhp, PKP, Stacja Rzeszów, epoka Vb.

EU06-10 PKP Cargo
Share
Tagged on: