Oryginał czy model? Nowość: SM42-546, PKP

  • Piko 59267
  • Lokomotywa spalinowa manewrowa SM42-546, PKP
  • epoka IVc
  • typ: 6D
  • producent: „Fablok”, Chrzanów
  • nr fabryczny: 8536
  • rok budowy: 1972

Bezpośrednio po przekazaniu do eksploatacji na PKP w październiku 1972 r., lokomotywa SM42-546 przydzielona została do Lokomotywowni Łazy na terenie ówczesnej DOKP Katowice (późniejszej Śląskiej DOKP).

Niezależnie od kolejnych zmian zachodzących w strukturze organizacyjnej PKP, jak np. utworzenie Zakładu Taboru PKP, a następnie Zakładu Taboru PKP Cargo w Łazach, miejscem stacjonowania tej lokomotywy przez ponad 35 lat służby pozostawały Łazy.

Dopiero po podziale taboru trakcyjnego PKP pomiędzy spółki Grupy PKP, lokomotywa SM42-546 stała się własnością PKP Intercity S.A. i od dnia 26.05.2008 r. znalazła się w dyspozycji Zakładu Południowego PKP Intercity w Krakowie.
W kwietniu 2014 r. lokomotywa ta oddelegowana została do pracy w Centralnym Zakładzie PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie.

Od roku 2008 lokomotywa ta nosi już nowe, niebieskie malowanie (z pomarańczowym pasem i szarym podwoziem) typowe dla lokomotyw manewrowych spółki PKP Intercity.

Po ostatniej naprawie rewizyjnej (2P4/3) ukończonej 26 marca 2014, przez PKP CARGOLOK Sp. z o.o. w Czerwieńsku, lokomotywa SM42-546 oznaczona została dodatkowo numerem EVN: 92 51 8 620 810-6 (PL-PKPIC).

Model lokomotywy SM42-546 firmy Piko, odwzorowuje jej wygląd z okresu bezpośrednio po naprawie pierwszej naprawie głównej, zakończonej przez ZNTK Nowy Sącz dnia 30.

04.1983 r., podczas której w lokomotywie tej dokonano między innymi zabudowy górnych reflektorów, zainstalowano radiotelefon, wykonano na dachu uchwyty do podnoszenia kabiny, a także poddano rekonstrukcji wózki.

W modelu odtworzono także ciemno-zielono-oliwkowe malowanie, bardzo typowe dla lokomotyw serii SM42 z tamtych lat.

 

Oryginał czy model? Nowość: SM42-546, PKP
Share
Tagged on: