Projekt lokomotyw SM / SP42

Plan produkcyjny na rok 2014:

Luty 2014: Piko 59473

 • 043Lokomotywa spalinowa pasażerska
 • SP42-043 PKP
 • epoka IV,
 • typ: 101D,
 • producent: Fablok, Chrzanów;
 • nr fabryczny: 8745;
 • rok budowy: 1973;
 • pierwotny przydział: Lok. Gdynia, DOKP Gdańsk;
 • od 1975: Lok. Gdynia, Północna DOKP;
 • od 01.07.1991: Zakład Taboru w Gdyni.

Lokomotywa SP42-043 zbudowana została na zamówienie PKP (nr: CZT6-2042/13/72, z dnia 21.12.72).

Odbioru lokomotywy, po jeździe próbnej na odcinku Chrzanów Chybie -Chrzanów, dokonano 15 grudnia 1973 r. i w dniu 20.12.1973 r. lokomotywa ta rozpoczęła służbę w Lokomotywowni Pozaklasowej PKP w Gdyni, gdzie pozostała przez cały okres eksploatacji na PKP.

W ciągu ponad dwudziestoletniej służby na PKP, lokomotywa SP42-043 przeszła 1 naprawę główną, 9 napraw rewizyjnych i 1 naprawę awaryjną, osiągając całkowity przebieg 1.696.849 km!

Największy przebieg miesięczny tej lokomotywy odnotowano w listopadzie 1988 roku, kiedy w ciągu 30 dni przejechała łącznie 12.452 km (średni przebieg dobowy 415 km), co w przypadku lokomotywy obsługującej lokalny ruch pasażerski jest przebiegiem znaczącym. Ostatnią pracę pociągową lokomotywa ta wykonała w październiku 1994 roku. Z ewidencji PKP została ostatecznie skreślona dnia 08.12.1998 roku.

Warto zaznaczyć, że w chwili przekazania do eksploatacji na PKP w roku 1973, lokomotywa SP42-043 nie była jeszcze wyposażona w górne reflektory, ani też nie posiadała urządzeń radiołączności pociągowej.

Dodatkowe górne reflektory założono na tej lokomotywie już podczas naprawy rewizyjnej (R2) wykonanej przez ZNTK Poznań dnia 10.04.1976 r., natomiast antenę radiotelefonu założono podczas naprawy rewizyjnej (R4) wykonanej przez ZNTK Nowy Sącz, ukończonej dnia 30.09.1979 r.

Ze względu na fakt, że w modelu tej lokomotywy odwzorowane zostały zarówno dodatkowe reflektory, jak i antena radiotelefonu, na modelu umieszczony zostanie napis: REV. NS. 30.9.79.

Na modelu wykonane będą także napisy dotyczące przydziału tej lokomotywy do MD Gdynia, w postaci stosowanej w drugiej połowie lat 70, a więc: „DOKP Północna, Lok. Gdynia”.

Marzec 2014: Piko 59474

 • 2164.Lokomotywa spalinowa manewrowa
 • SM42-2164 Rail Polska
 • epoka VI,
 • typ: 6D,
 • producent: Fablok, Chrzanów;
 • nr fabryczny: 8560;
 • rok budowy: 1972;
 • pierwotny właściciel: nieznany;
 • od 2001: PPUH Kolex Sp.z o.o, we Włosienicy;
 • od 2004: Rail Polska Sp.z o.o.

Model przedstawia wygląd lokomotywy SM42-2164 bezpośrednio po naprawie rewizyjnej wykonanej przez NEWAG S.A. w Nowym Sączu, ukończonej dnia 28.10.2009 r.

Obecnie lokomotywa jest oznaczona również numerem EVN: 92 51 3 620 065-1 PL-RAILP, który jednak nie zostanie odtworzony na modelu.

Charakterystyczną cechą tej lokomotywy, która została odwzorowana w modelu, są obudowy dolnych reflektorów bez wsporników sygnałów końca pociągu, charakterystyczne dla wielu lokomotyw tej serii, które nie były budowane dla PKP.

Kwiecień 2014: Piko 59475

 • 2633Lokomotywa spalinowa manewrowa
 • SM42-2633
 • epoka VI,
 • nr EVN: 98 51 8 620 597-9;
 • typ: Ls800P (6D);
 • producent: Fablok, Chrzanów;
 • nr fabryczny: 10492;
 • rok budowy: 1989;
 • właściciel: Huta Szkła Jarosław;

Lokomotywa SM42-2633 jest typowym przykładem tzw. lokomotywy przemysłowej typu Ls800P (6D), w najbardziej charakterystycznym dla tych lokomotyw, zielonym malowaniu z pojedyńczymi długimi „V” na ścianach czołowych i bez jakichkolwiek oznaczeń właściciela, co odróżnia je od bliźniaczych lokomotyw serii SM42 budowanych dla PKP.

Lokomotywy przemysłowe typu Ls800P (6D) były przez wiele lat eksploatowane niemal wyłącznie na bocznicach wielu zakładów przemysłowych, jednak w ostatnich latach są one również zatrudniane jako lokomotywy trakcyjne i coraz częściej pojawiają się na liniach kolejowych użytku publicznego.

Model przedstawia wygląd lokomotywy SM42-2133 po naprawie rewizyjnej wykonanej przez NEWAG S.A. w czerwcu 2013 r., podczas której lokomotywa ta została dodatkowo oznaczona numerem EVN: 98 51 8 620 597-9.

Zgodnie z oryginałem, model tej lokomotywy będzie wyposażony w zderzaki z okrągłymi tarczami.

Wrzesień 2014: Piko 59477

 • 118Lokomotywa spalinowa pasażerska
 • SP42-118 PKP
 • epoka V
 • typ: 101D,
 • producent: Fablok, Chrzanów,
 • rok budowy: 1975,
 • nr fabryczny: 8960,
 • pierwotny przydział: Lok. Malbork,
 • od 01.06.1991: Zakład Taboru Malbork,
 • od 01.01.1995: Zakład Taboru Zajączkowo Tczewskie,
 • następnie: Zakład Taboru Toruń,
 • od 01.09.1999: Zakład Taboru w Bydgoszczy.

Model przedstawia wygląd lokomotywy SP42-118 po naprawie głównej wykonanej przez ZNLS-Piła 30.12.98, z końcowego okresu jej eksploatacji, kiedy przydzielona była do Zakładu Taboru w Bydgoszczy (Sekcja w Grudziądzu).

W roku 2002 lokomotywa została wyłączona z eksploatacji, w oczekiwaniu kolejnej naprawy okresowej. Ostatecznie została fizycznie zlikwidowana w roku 2010.

Październik 2014: Piko 59476

 • 2211.Lokomotywa spalinowa manewrowa
 • SM42-2211 Pol-Miedź Trans
 • epoka VI
 • nr EVN: 92 51 7 620 061-4;
 • typ: 6D;
 • producent: Fablok, Chrzanów;
 • nr fabryczny: 8762;
 • rok budowy: 1973;
 • właściciel:
  • pierwotnie: P.P. Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie,
  • od 1991: KGHM Polska Miedź S.A.,
  • od 2004: Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

Model będzie przedstawiał wygląd lokomotywy SM42-2211 po naprawie głównej, wykonanej przez NEWAG S.A. 24.02.2009 r., podczas której lokomotywa ta otrzymała nowe malowanie spółki Pol-Miedź Trans oraz została oznaczona numerem EVN: 92 51 7 620 061-4 i ujednoliconym oznaczeniem przewoźnika: PL-PMTLU.

Listopad 2014: Piko 59479

 • 037.Lokomotywa spalinowa pasażerska
 • SP42-037 PKP
 • epoka V
 • typ: 101D,
 • producent: Fablok, Chrzanów,
 • rok budowy: 1973,
 • nr fabryczny: 8739,
 • pierwotny przydział: Lok. Czechowice-Dziedzice,
 • następnie: Lok. Rybnik,
 • Lok. Tarnowskie Góry,
 • od 04.05.1982: Lok. Racibórz,
 • od 01.06.1990: Lok. Kędzierzyn Koźle,
 • od 1991: Wagonownia w Rzeszowie,
 • od 01.07.1997: Zakład Taboru Tarnów,
 • od 01.09.1999: Zakład Taboru w Żurawicy,
 • od 01.10.2001: PKP Cargo, Zakład Taboru w Żurawicy,
 • od 15.10.2002: PKP Cargo, Zakład Taboru w Skarżysku-Kamiennej.

Model będzie odwzorowywał bardzo charakterystyczne, ciemnozielone malowanie lokomotywy SP42-037, z żółtym (!) pasem i żółtymi poręczami na budce maszynisty, które lokomotywa ta otrzymała w roku 2003, a więc już podczas eksploatacji w Zakładzie Taboru w Skarżysku-Kamiennej.

Na modelu umieszczona będzie, jak miało to miejsce w rzeczywistości, data ostatniej naprawy rewizyjnej, jaką przeszła lokomotywa SP42-037, wykonanej przez ZNTK Nowy Sącz 31.12.1997 r.

Grudzień 2014: Piko 59478

 • 1021.Lokomotywa spalinowa manewrowa,
 • SM42-1021 PKP
 • epoka V
 • typ: 6D,
 • producent: Fablok, Chrzanów,
 • rok budowy: 1979,
 • nr fabryczny: 10053,
 • pierwotny przydział: Lok. Łódź Olechów (od 31.01.1979),
 • następnie: Lok. Łódź Kaliska,
 • od 01.05.1993: Lok. Łódź,
 • od 01.07.1997: Zakład Taboru Łódź,
 • od 01.09.1999: Zakład Taboru w Łodzi,
 • od 01.10.2001: PKP Cargo, Zakład Taboru w Łodzi,
 • od 01.01.2009: PKP Cargo S.A., Centralny Zakład Spółki,
 • od 2011: PKP Cargo S.A., Śląsko-Dąbrowski Zakład Spółki.

Model będzie przedstawiał wygląd lokomotywy SM42-1021 po naprawie rewizyjnej, wykonanej przez ZNTK Nowy Sącz 31.03.2000 r., a więc jeszcze w klasycznym zielonym malowaniu, które lokomotywa ta nosiła aż do roku 2009.

Projekt lokomotyw SM / SP42
Share
Tagged on: